Oppføringer av Anne Kathrine Sørvik

Høstkonferansen til Rehabilitation International Norge – 16.11.23

«Unge med funksjonsnedsettelse – deltakelse i arbeidslivet; alle vil, men får vi det til…»   09.15 – 10.00 Omvisning i Sunnaas sykehus  10.00 – 10.15 Åpning i plenum v/Kathi Sørvig 10.15 – 10.45 Viktige samfunnsutfordringer v/Ulf Andersen, statistikksjef i Arbeidsdirektoratet 10.45 – 11.30 Deltagelse og likeverd – en brukerstemme 11.30 – 12.15 Hva vet vi om […]