Digital lunsjprat

RI-Norge ønsker å invitere nå framover til en digital lunsjprat hvor vi tar opp ulike temaer knyttet til rehabiliteringsfeltet. Konseptet er at vi inviterer inn en fagperson til å holde et innlegg på 30- 45 minutter og deretter diskusjon/spørsmål. Det hele skal ta maks 1 time og holdes fra kl. 11.00 – 12.00 sånn omtrent 6-8 ganger i året. Arrangementet er gratis.

Arrangementet er åpent for alle interesserte!

Påmelding ved å sende e-post til Paal Haavorsen, pha@nhosh.no. Dere vil da få tilsendt en Teams invitasjon.

Lunsjprat 13. juni

Tid: 11.00 – 12.00

På denne Rehab-lunsjen får vi innlegg av Ingar Heum, avdelingsleder ved Nav Vest-Viken. Han skal snakke om en ny måte å følge opp sykmeldte på som er utviklet og innføres nå i Vest-Viken. Ennå ikke avgjort om den skal innføres over hele landet.

Ny bok om arbeidsrettet rehabilitering

Bokas målgruppe er alle som arbeider med arbeidsrettet rehabilitering, studenter på helsefagutdanninger, NAV-ansatte, myndigheter og alle som er interessert i feltet og et av vår tids viktigste spørsmål: Hvordan hjelpe mennesker til å beholde god arbeidsfunksjon?

Tidligere lunsjmøter:

4. april fra kl. 11.00 – 12.00 med Stefan Brunvatne.

Brunvatne vil i lunsjmøtet presentere fagboka ”Arbeidsrettet rehabilitering – en vei mot deltakelse». Boka er den første boka i Norden som gir en samlet beskrivelse av faget og fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Det vil bli en presentasjon av bakgrunnen for boka, intensjonen med den, bokas innhold og inndeling og de faglige vurderingene som ligger til grunn for disse valgene. Presentasjonen av boka vil forhåpentlig samtidig gi en innføring i selve faget og fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering, og være en opptakt til lunsjseminaret 16. mai om hva forskningen sier om effekten av denne rehabiliteringen. Åpent for spørsmål etter presentasjonen.

Stefan Brunvatne, seniorrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering og én av bokas tre redaktører.

16. mai fra 11.00-12.00 med Chris Jensen som er leder for Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.

Han er forsker og vil snakke om «Effekt av arbeidsrettet behandling og rehabilitering: Hva sier forskningen?»