INVITASJON TIL HØSTKONFERANSE REHABILITATION INTERNATIONAL – NORGE

FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) – Hvor står vi i implementeringsprosessen i Norge?

Tid: Mandag 30. september 08.30-15.45

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Rehabilitation International Norge (RI) har som formål å rette fokus på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet, og arbeide for funksjonshemmedes rettigheter. RI representerer alle sentrale aktører innen rehabiliteringsområdet, hvilket innebærer brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, tjenesteytere og myndighetsorganer.

Norge har i år vært på høring hos CRPD- komiteen i Geneve. RI Norge vil i den forbindelse se nærmere på hvor vi står i implementeringsprosessen. Rettigheter fungerer først når de viser seg i praksis hos de som konvensjonen retter seg mot. Konvensjonen har en lang rekke paragrafer, men på denne konferansen vil RI sette hovedfokus: HABILITERING OG REHABILITERING – ARBEID OG TILGJENGELIGHET. En vil også ha et stekt fokus på hvordan konvensjonen brukes lokalt i det praktiske arbeid med å utforme norsk politikk og tilbud i kommunene.

Programmet for konferansen ligger vedlagt: Endelig program blir sendt ut noe senere.

Konferanseavgiften inkluderer pausemat og lunsj:
Medlemmer kr 750,-
Ikke medlemmer kr 1000,-

Frist for påmedling 20. september
Påmedling til konferansen, se skjema under.

Med vennlig hilsen

Rehabilitation International Norge
Jan A. Monsbakken(s)
leder

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=7]

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=8]