INVITASJON TIL HØSTKONFERANSE REHABILITATION INTERNATIONAL – NORGE

FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) – Hvor står vi i implementeringsprosessen i Norge?

Tid: Mandag 30. september 08.30-15.45

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=7]

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=8]