RI Norge Vinterkonferanse 15. januar 2019 kl 09.00 – 15.00
Felix Konferansesenter – Aker Brygge – Bryggetorget 3

REHABILITERING – BEGREP OG PRAKSIS I ENDRING?

Tid Tema Taler
08.30-09.00 Registrering
09.00-09.10 Velkommen og dagsorden Jan Monsbakken, leder RI
09.10-09.40 Innledning av programmet – Regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering Bjørnar Alexander Andreassen HDir
09.40-10.10 Rehabilitering i Norge, et historisk perspektiv Marte Feiring, OsloMet
10.10-10.20 Pause
10.20-11.00 Rehabiliteringspolitikk i dag

Ny rehabiliteringsdefinisjon – hva kan endringene innebære?

Anne-Stine Røberg, TRS
11.00-12.00

(15 min hver)

Perspektiver fra :

* Profesjonsorganisasjonene

* Forskningsfeltet: Ny publikasjon «The challenges of describing rehabilitation services: a discussion paper»

 

 

* Nylig publisert avhandling om attføring (RTW)

Nils Erik Ness – leder  Norsk Ergoterapiforbund

Representant Norsk Fysioterapiforbund

Cecilie Røe – Professor UiO

Lisebet Skeie Skarpaas, OsloMet

12.00-12.45 LUNSJ
12.45-13.15 Å leve med ryggmargsbrokk i voksen alder – presentasjon av studie Kerstin Larsen, TRS
13.25-13.45 Brukererfaringer – hvilke tjenester er gode og hvilke savnes?

Hvordan er det å stå i arbeidslivet og hva kjennetegner prosessen når det ikke går?

Eli Skattebu Ryggmargsbrokkforeningen
13.45-14.45 Paneldebatt, Jan Monsbakken – Panelleder Eli Skattebu

Olaug Bollestad ( KrF) – Leder Helse- og omsorgskomiteen

Tellef Inge Mørland -Medlem i  Helse- og omsorgskomiteen  (Ap)

Anne Gamme  – Fagleder KS

14.45-15.00 Oppsummering og takk for i dag Jan Monsbakken