INVITASJON TIL DIGITALT SEMINAR OM DEN FERSKE NOU-RAPPORTEN «PÅ HØY TID» FRA MANGFOLD- OG LIKESTILLINGSUTVALGET.

2, mai overrekkes rapporten til statsråd AnetteTrettebergstuen. RI-Norge arrangerer i den forbindelse  fredag 5. mai et formiddagsseminar om rapporten fra kl. 9.00 – 10.30 for våre medlemmer.

Innledere vil være Nils Kristian Bogen, utvalgets leder, og Paal Haavorsen som har vært representant i utvalget for bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO. Det vil bli anledning til å stille spørsmål/diskusjon om rapportens innhold. Seminaret er kostnadsfritt.

Interesserte medlemmer bes kontakte Paal Haavorsen – phs@nhosh.no så sender jeg deg/dere en deltakerlink.