RI Norge arrangerer rehabiliteringskonferanse i Oslo Kongressenter 10. januar 2018. Det er den planlagte konferansen i oktober 2017 som er flyttet.

Temaet for Vinterkonferansen 2018 er inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men ønsker seg inn. Målet med delmål 2 i IA-avtalen er at flere med nedsatt funksjonsevne skal få muligheten til å jobbe. Men resultatene lar vente på seg. Tilskuddsordninger og regelverk skal bidra til at terskelen for å komme i arbeid senkes, men mange opplever paradokser i tilbudene, fordi det finnes ulike regelverk i utdanning-, helse- og arbeidsliv.

RI Norges Vinterkonferanse 2018 belyser dilemmaer og løsninger for økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Er tiltakene preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller er skillelinjer mellom utdanning-, helse- og arbeidsliv hindringer for inkludering og deltakelse?

Vinterkonferansen vil peke på løsninger og hindrene for økt inkludering og deltakelse.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er politikere, ledere og ansatte som arbeider for å bistå mennesker inn i arbeidslivet, eller med å til å legge til rette for at flest mulig kan stå i jobb. Konferansen er videre aktuell for ledere og ansatte i skole og utdanning, for brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

Program

Oppdatert-Program-RI-Vinterkonferanse-2018

Presentasjoner

Her ligger to av presentasjonene fra konferansen.

Inkludering av alle Tøssebro 2018 Ved Jan Tøssebro, dr. polit. og professor i sosialt arbeid, NTNU Trondheim.

Samhandlende velferdssystem Kvam 2018 Ved statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Christl Kvam.

Pris

Medlemmer i RI/ikke medlemmer i RI: kr 1000,-/kr 1500,-

Påmelding

Påmelding gjøres ved å klikke på denne lenken. Påmeldingsfristen er utvidet til 2. januar 2018.