RI planlegger rehabiliteringskonferanse 15. januar 2019. Nærmere program kommer.