RI-Norges arrangementer

Velkommen til høstkonferansen 11 oktober

OPPTRAPPINGSPLANEN FOR REHABILITERING

Arrangeres i Kulturhuset, Youngsgt. 3, Oslo

Konferansen inneholder innslag om bl.a.:

 Statsbudsjettet for 2017 forventes å inneholde forslag til opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet, hva vil det bety for brukere og fagmiljøet?

I RI Norges arbeid med å fremme utviklingen av habilitering/rehabilitering, har vi på årets høstkonferanse hatt som mål å få en presentasjon av regjeringens lenge bebudede opptrappingsplan for rehabilitering samt å få noen umiddelbare reaksjoner fra både politikere, fagmiljøet og brukere på om de mener opptrappingsplanen svarer til behovet. Statssekretær Lisbeth Normann kommer og redegjør for regjeringens forslag.

Ny forskning om effekt av rehabilitering presenteres på RIs høstkonferanse

Høstkonferansen starter med et spennende innlegg fra Oddvar Førland, forsker v/Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen. Han vil redegjøre for ny forskning fra Norge, bl.a. om hvilke effekt rehabilitering har og hvilke erfaringer kommuner har gjort etter innføring av hverdagsrehabilitering. Han vil også presentere siste nytt fra internasjonal forskning.

Hvordan svarer opptrappingsplanen til brukernes og kommunenes behov?

I konferansen deltar både politikere fra opposisjon og posisjon, representanter for kommunene og brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner og bidrar til en spennende debatt!

Velkommen til en spennende konferanse!

Konferanseavgift for medlemmer av RI Norge: kr. 800
For ikke‐medlemmer: kr. 1000

Deltakeravgiften betales til vår konto 1607 80 01333.
 
Påmelding skjer ved å klikke på knappen påmelding og registrere påmeldingen der!
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Program (pdf)

Arbeid som mål og middel!

Velkommen til vår høstkonferanse med tema Arbeid som mål og middel!

I RI Norges arbeid med å fremme utviklingen av habilitering/rehabilitering, har vi på årets høstkonferanse hatt som mål å få debatt mellom sentrale aktører om hvordan vi best kan øke arbeidslivdeltakelsen. Vi har derfor samlet sentrale aktører fra både fagmiljøene, brukerorganisasjoner og fra de styrende politiske organer.

I konferansen reiser vi spørsmålet om Norge har en for sterk grad av silotenkning i valg av tiltak når samfunnet forsøker å få folk ut av en trygdetilværelse over til å bli arbeidstakere?

Det er i dag mange aktører som arbeider med å få integrert personer som av ulike årsaker er utestengt fra arbeidslivet; NAV, spesialisthelsetjenesten, private rehabiliteringsinstitusjoner, attføringsbedrifter og kommunehelsetjenesten – og spørsmålet er om vi i dag har en hensiktsmessig organisering?

I konferansen ønsker vi også å formidle hva vi faktisk har av kunnskaper på området arbeidsrettet rehabilitering og i konferansen presenteres også konkrete prosjekter som kan fortelle om gode resultater.

Konferansen har også en spennende paneldebatt hvor vi bl.a. har vært så heldige å få lederne av begge de viktigste komiteene på Stortinget, Arbeids- og sosialkomitéen og Helse og omsorgskomitéen i tillegg til representanter for brukerorganisasjonene.

Konferanseavgift for medlemmer av RI Norge: kr. 550
For ikke‐medlemmer: kr. 750

Deltakeravgiften forutsettes betalt innen 5. oktober 2015 til vår konto 1607 80 01333.
 
Påmelding skjer ved å klikke på knappen påmelding og registrere påmeldingen der!
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Program (pdf)