Rehabilitation International Norge – bli medlem!

RI-Norge bygger sitt arbeid på ideen om at alle mennesker skal ha muligheter til personlig utvikling og full deltakelse i samfunnet. RI-Norge er ikke tilfreds med rehabiliteringstilbudet i Norge og ønsker oss flere medlemmer for derved å bli en sterk stemme til å fremme rehabilitering som et prioritert tilbud til dem som har behov.

RI-Norges aktiviteter:

• Vi arrangerer årlig konferanser med aktuelle temaer innen rehabiliteringsfeltet
• Vi gir faglige innspill til myndighetene og formidler informasjon på feltet
• Vi har et internasjonalt fokus gjennom RI-Global

Rehabilitation International (RI) er en verdensomspennende nettverksorganisasjon, stiftet i 1922, med nasjonale medlemsland i alle verdensdeler. Hovedmålet er å forbedre livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser.

RI-Norge ble etablert i 1962. Viktige mål for oss er å etablere nettverk mellom offentlige instanser, forvaltningsnivåer, faggrupper, fagforeninger og brukerorganisasjoner innenfor habilitering og Rehabilitering i den hensikt å forbedre rehabiliteringstilbudet.

RI-Norge er en medlemsstyrt non-profit organisasjon.

Hvem kan bli medlem?
Alle kan være medlem herunder; individuelt medlemskap, arbeidsgivere, fagforbund, brukerorganisasjoner, offentlige virksomheter og ulike typer rehabiliteringsvirksomheter.

Ønskes mer informasjon om RI-Norge; kontakt Paal Haavorsen: pha@nhosh.no 

Rehabilitation International (RI)

Rehabilitation International (RI) er en verdensomspennende nettverksorganisasjon, stiftet i 1922, med nasjonale medlemsland i alle verdensdeler. Hovedmålet er å forbedre livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Rehabilitation International kan du lese mer om her riinternational.com