INVITASJON TIL VINTERKONFERANSE
REHABILITATION INTERNATIONAL – NORGE

15. JANUAR 2019 KL 08.30-15.00. FELIX KONFERANSESENTER – BRYGGETORGET 3 – AKER BRYGGE

Rehabilitation International Norge er en del av Rehabilitation International (RI Global), som er en organisasjon som internasjonalt arbeider for bedre rehabiliteringstjenester og funksjonshemmedes rettigheter. Både internasjonalt og i Norge består organisasjonen av alle de viktige aktører innen rehabiliteringsfeltet (brukerorganisasjoner – profesjonsorganisasjoner – tjenesteytere og myndighetsorganer).
RI Norge har gleden av å invitere alle interesserte til vår konferanse med tittel:

«REHABILITERING – BEGREP OG PRAKSIS I ENDRING?»

Programmet for konferansen ligger vedlagt. Endelig program blir sendt ut noe senere.
Konferansen tar sikte på å gi en oppdatering om situasjonen på rehabiliteringsfeltet og rehabiliteringspolitikken i dag. Vi tar inn perspektiver fra fagfeltet, forskningsfeltet, brukerorganisasjoner og politkken. RI Norge vil gjennom denne konferansen rette søkelys mot endringer i rehabiliteringsfeltet i Norge med fokus på utfordringer og muligheter for framtida.

Konferanseavgiften inkluderer pausemat og lunsj:
Medlemmer kr 750,-
Ikke medlemmer kr 1000,-

Frist for påmedling 18. desember
Påmedling til konferansen sendes til:https://ri-norge.no/arrangement

Med vennlig hilsen

Rehabilitation International Norge
Jan A. Monsbakken(s)
leder

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=7]

Påmelding til konferansen

[ninja_form id=8]