Medlemsliste

Medlemsskap kan tegnes av organisasjoner/institusjoner og av enkeltmedlemmer.
Medlemsorganisasjonene betaler en årskontingent på kr. 6000, mens enkeltmedlemmene betaler kr. 750.