Medlemsliste

Medlemsskap kan tegnes av organisasjoner/institusjoner og av enkeltmedlemmer.
Medlemsorganisasjonene betaler en årskontingent på kr. 5000, mens enkeltmedlemmene betaler kr. 100.