Historikk og formål

Organisasjonens navn er Rehabilitation International Norge – forum for habilitering og rehabilitering.

RI Norge ble etablert for å bidra til å etablere nettverk mellom offentlige instanser, forvaltningsnivåer, faggrupper, fagforeninger, brukerorganisasjoner som arbeider med habilitering og rehabilitering, og miljøer som driver denne virksomhet i andre land.

Organisasjonens formål er å fremme utvikling innen fagområdet habilitering og rehabilitering og tjenestetilbud overfor brukere ved:

  • å fremme kontakt mellom fagpersoner, faglige institusjoner, brukere og myndigheter
  • å arrangere møter med foredrag og diskusjoner
  • å arrangere kurs/seminarer/dugnader mv.
  • å initiere undersøkelser og andre tiltak innen området
  • å samarbeide med andre organisasjoner med samme formål
  • å delta aktivt i Rehabilitation International og tilliggende organer

Generalforsamlingen 2017

RI Generalforsamling 2017 Protokoll Handlingsplanen 2018-2019 ble vedtatt på generalforsamlingen 8. juni 2017. Handlingsplanen kan lastes ned her: Handlingsplan 2017-2018

RI Norge Handlingsplan for 2016-2017
Organisasjonens offisielle handlingsplan vedtas årlig av RI Norges Generalforsamling. Handlingsplanen for 2016-2017 ble vedtatt 5. september 2016 og kan leses i sin helhet her.

RI Norge Jubileumsberetning
RI Norge markerte i 2012 50-års jubileum for organisasjonens virksomhet. I anledning jubileumsmarkeringen, vedtok styret at det skulle utarbeides en jubileumsberetning om RI Norges virke siden oppstarten i 1962.

Tidligere leder, Arne Heimdal, ble engasjert til å utføre arbeidet og Helsedirektoratet har bidratt med finansiell støtte til prosjektet. Beretningen gir en fyldig oversikt over RI Norges historie.

Last ned pdf av RI Norges jubileumsberetning her.

Beretningen kan bestilles hos RI Norge: e-post: brannstenri@gmail.com eller tlf. 905 99 172