«Unge med funksjonsnedsettelse – deltakelse i arbeidslivet; alle vil, men får vi det til…»

Adresse: Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen

09.15 – 10.00  Omvisning i Sunnaas sykehus
Oppmøte servicetorg /hovedinngang.

10.00 – 10.15  Åpning i plenum v/klinikksjef og styreleder RI- Norge
Kathi Sørvig

10.15 – 10.45 Viktige samfunnsutfordringer v/Ulf Andersen, leder for
statistikkavdelingen, NAV

10.45 – 11.30 Deltagelse og likeverd – en brukerstemme- Sandra Kronberg,
erfaringskonsulent Sunnaas sykehus

11.30 – 12.15 Hva vet vi om temaet sett fra helse? – Aktuell forskning v/
professor og fagsjef i psykologi Marianne Løvstad, Sunnaas sykehus

12.15 – 12.45 Lunsj og mingling

12.45 – 13.25 Innovasjon – digitalisering – mulighetsrom for deltagelse v/
Konstituert direktør teknologi og tjenesteinnovasjon Geir Ove Karlsson

13.25-13.35 Pause med snacks

13.35 – 14.15 UngRehab – arbeidsretta rehabilitering mot ungt utanforskap
v/Lill-Katrin Nyhus, Seniorrådgiver ved Rehabiliteringssenteret AiR

14.15 – 15.00 Erfaringer fra pasientforløp og hva er erfaringsmessige
utfordringer i overgang til skole/arbeid? Rehabiliteringsteam fra klinisk
avdeling

15.00 – 15.15 Oppsummering og vel hjem

Pris:
– Medlemmer i RI-Norge: 700 kr
– Andre 1000 kr
Påmelding til air35@air.no innen 10. november.