Høstkonferansen til Rehabilitation International Norge – 16.11.23

«Unge med funksjonsnedsettelse – deltakelse i arbeidslivet; alle vil, men får vi det til…»

 

 • 09.15 – 10.00 Omvisning i Sunnaas sykehus 
 • 10.00 – 10.15 Åpning i plenum v/Kathi Sørvig
 • 10.15 – 10.45 Viktige samfunnsutfordringer v/Ulf Andersen, statistikksjef i Arbeidsdirektoratet
 • 10.45 – 11.30 Deltagelse og likeverd – en brukerstemme
 • 11.30 – 12.15 Hva vet vi om temaet? – Aktuell forskning v/ professor og fagsjef i psykologi Marianne Løvstad
 • 12.15 – 12.45 Lunsj
 • 12.45 – 13.30 Innovasjon – digitalisering – mulighetsrom for deltagelse v/ teknologidirektør Sveinung Tornås
 • 13.30 – 14.15 UngRehab – arbeidsretta rehabilitering mot ungt utanforskap v/Tarjei Urup Helle, Seniorrådgiver ved Rehabiliteringssenteret AiR
 • 14.15 – 15.00 Erfaringer fra pasientforløp og hva er erfaringsmessige utfordringer i overgang til skole/arbeid?
 • 15.00 – 15.15 Oppsummering og vel hjem
Pris: 
 • Medlemmer i RI-Norge:   700 kr
 • Andre 1000 kr
Påmelding til air35@air.no innan 1. november.