Innkalling og saksliste til GF RI Norge 19. juni 2019

Les mer

Program

Programmet er nesten ferdigstilt. det mangler noe innledere, fordi vi avventer konstituering av nye komiteer på Stortinget.

Les mer