Program

Programmet er nesten ferdigstilt. det mangler noe innledere, fordi vi avventer konstituering av nye komiteer på Stortinget.

Program RI Vinterkonferanse 2018

Påmelding

Påmelding gjøres ved å klikke på denne lenka. Påmeldingsfristen er 8. desember 2017.