Ønsker du råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge din barnehage eller din skole slik
at barn og unge med en funksjonsnedsettelse får et godt læringsmiljø??

RI Norge har i samarbeid med «Education Commission» i RI Global utarbeidet guidelines
med praktiske verktøy du kan bruke for å gjøre din barnehage eller din skole tilrettelagt, slik
at barn og unge med ulike funksjonsutfordringer kan få et godt læringsmiljø. Gode råd får du
i publikasjonen «Universal Design in Kindergarten and School». Verktøyene er beskrevet fra
side 25 til side 50, deretter følger noen råd for implementeringsarbeidet. Lykke til med
arbeidet!!

Les veiledningen her.