Education Commission in Rehabilitation International (RI)

Norge har de siste årene hatt lederskapet i «Education Commission» i RI Global. Tone Mørk  har hatt «Chair-posisjonen» i disse årene. RI Global har sju ulike «Commissions» som ivaretar ulike dimensjoner i rehabiliteringsarbeidet. Du kan lese mer om de ulike «Commissions» og om det internasjonale arbeidet i RI på https://www.riglobal.org

I et samarbeidsprosjekt mellom RI Norge og Education Commission Global er dokumentet «Universal Design in Kindergarten and School» utarbeidet. Her finner en guidelines som kan brukes for å gjøre barnehager og skoler tilgjengelig for barn og unge med en funksjonsnedsettelse. I heftet beskrives også praktiske råd og verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Rådene og verktøyene har vært konkrete overfor fire grupper med behov for tilrettelegging, – barn og unge med hørselsutfordringer, med synsutfordringer, med fysiske utfordringer og skjulte, usynlige og kognitive utfordringer.

Det er lagt vekt på å gjøre informasjonen enkel og lett tilgjengelig slik at rådene kan brukes internasjonalt og oppfattes som nyttige i både land hvor økonomien ikke er så god og i land hvor velferdssystemene er bedre utbygd. India, Finland og Tyskland i tillegg til Norge har bidratt inn i arbeidet.

Informasjonen i heftet vil bli presentert i Beijing i forbindelse med RIs feiring av sitt 100 års jubileum i mai 2023. Det vil også bli arrangert et «Side-event» i New York i juni i forbindelse med FNs COSP- møte (16th Conference of States Parties to the Convention on Rights of Persons with Disabilities) hvor arbeidet med guidelines og verktøy vil bli presentert.

Du kan lese hele heftet her