RI arrangementer i Hamburg

RI kommisjon for idrett og fritid arrangerte en konferanse om idrett og dens betydning for helse og deltakelse i samfunnet. Mads Andeassen var en av innlederne. Han snakket om den norske modellen hvor all idrett er organisert i Idrettsforbundet. Dette er enestående i verden.

RI Europa arrangerte styremøte i Hamburg i tilknytning til konferansen. Den viktigste saken på møtet var planlegging av generalforsamlingen for RI Global i Berlin i november.

RI arrangementer i Hamburg

RI kommisjon for idrett og fritid arrangerte en konferanse om idrett og dens betydning for helse og deltakelse i samfunnet. Mads Andeassen var en av innlederne. Han snakket om den norske modellen hvor all idrett er organisert i Idrettsforbundet. Dette er enestående i verden.

RI Europa arrangerte styremøte i Hamburg i tilknytning til konferansen. Den viktigste saken på møtet var planlegging av generalforsamlingen for RI Global i Berlin i november.