Education Commission in Rehabilitation International (RI)

Norge har de siste årene hatt lederskapet i «Education Commission» i RI Global. Tone Mørk  har hatt «Chair-posisjonen» i disse årene. RI Global har sju ulike «Commissions» som ivaretar ulike dimensjoner i rehabiliteringsarbeidet. Du kan lese mer om de ulike «Commissions» og om det internasjonale arbeidet i RI på https://www.riglobal.org

I et samarbeidsprosjekt mellom RI Norge og Education Commission Global er dokumentet «Universal Design in Kindergarten and School» utarbeidet. Her finner en guidelines som kan brukes for å gjøre barnehager og skoler tilgjengelig for barn og unge med en funksjonsnedsettelse. I heftet beskrives også praktiske råd og verktøy som kan brukes i dette arbeidet. Rådene og verktøyene har vært konkrete overfor fire grupper med behov for tilrettelegging, – barn og unge med hørselsutfordringer, med synsutfordringer, med fysiske utfordringer og skjulte, usynlige og kognitive utfordringer.

Det er lagt vekt på å gjøre informasjonen enkel og lett tilgjengelig slik at rådene kan brukes internasjonalt og oppfattes som nyttige i både land hvor økonomien ikke er så god og i land hvor velferdssystemene er bedre utbygd. India, Finland og Tyskland i tillegg til Norge har bidratt inn i arbeidet.

Informasjonen i heftet vil bli presentert i Beijing i forbindelse med RIs feiring av sitt 100 års jubileum i mai 2023. Det vil også bli arrangert et «Side-event» i New York i juni i forbindelse med FNs COSP- møte (16th Conference of States Parties to the Convention on Rights of Persons with Disabilities) hvor arbeidet med guidelines og verktøy vil bli presentert.

Du kan lese hele heftet her

18.04.2023
Tone L. Mørk