FN konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) – Hvor står vi i implementeringsprosessen i Norge?

Norge har i år vært på høring hos CRPD- komiteen i Geneve. RI Norge vil i den forbindelse se nærmere på hvor vi står i implementeringsprosessen. Rettigheter fungerer først når de viser seg i praksis hos de som konvensjonen retter seg mot. Konvensjonen har en lang rekke paragrafer, men på denne konferansen vil RI sette hovedfokus: HABILITERING OG REHABILITERING – ARBEID OG TILGJENGELIGHET. En vil også ha et stekt fokus på hvordan konvensjonen brukes lokalt i det praktiske arbeid med å utforme norsk politikk og tilbud i kommunene.

FORELØPIG PROGRAM

Kl 08.30 – 09.00 Registrering og kaffe
Kl 09.00 – 09.10 Åpning – Jan A. Monsbakken, leder RI Norge
Kl 09.10 – 09.30 Hvor står Norge i prosessen? – Statssekretær i Kulturdepartementet Jan-Christian Kostøl (?)
Kl 09.30 – 10.00 Hva sier den kommunale statistikken? – Bufdir- Avd. direktør Anna Bjørshol
Kl 10.00 – 10.30 Hva er situasjonen i Oslo kommune? – representant for det kommunale rådet – professor Inger Marie Lid
Kl 10.30 – 10.45 Kaffe
Kl 10.45 – 11.15 Hva gjør kommune – Norge ?- KS – fagleder Anne Gamme
Kl 11.15 – 11.45 RIs arbeid med FN konvensjonen, Nasjonalt og internasjonalt
Kl 11.45 – 12.15 Lunsj
Kl 12.15 – 12.45 Samarbeidsavtalen mellom Nav og Hdir. – Assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt
Kl 12.45 – 13.15 Hvordan arbeider Storebrand med inkludering i selskapet? – HR direktør Tove Selnes
Kl 13.15 – 13.45 Diskriminerings- og likestillingsloven i praksis – Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
Kl 13.45 – 14.15 « Jeg lever et liv som ligner deres»- professor Jan Grue
Kl 14.15 – 14.30 Kaffepause

Kl 14.30 – 15.30 PANELDEBATT –
Moderator Jan A. Monsbakken
Norges Handikapforbund – Generalsekretær Sunniva Ørstavik
Likestillingsombud – Hanne Bjurstrøm.
Unge Funksjonshemmede – Eivind Digranes, prosjektleder
Arbeids- og sosialkomiteen – 2. nestleder Heidi Nordby Lunde (H)
Helse-og omsorgskomiteen – Representant

Kl 15.30 – 15.45 Avslutning og oppsummering – leder RI Norge