NY RI-KONFERANSE 7. april 2016

,

RI Norge arrangerer 7. april 2016 i AUs lokaler i Sannergata. 2 i Oslo konferansen

REHABILITERING I KOMMUNENE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Programmet er på det nærmeste klart og vil inneholde innledere både fra regjeringen, samfunnsforskning, funksjonshemmedes organisasjoner og kommunene.

Hold av datoen 7. april 2016!