RI Norge ønsker velkommen til vårkonferanse!

23. mai 2017 i Oslo Kongressenter, Youngsgt. 21, Oslo

Denne gangen har vi satt som fokusområde inkludering

og har satt som overskrift på vårkonferansen:

Økt inkludering i arbeids- og samfunnsliv, hvordan?
Er tiltakene preget av helhetstenkning og ressursfokus, eller er de adskilte med tette skillelinjer?

Til å gi oss informasjon om disse temaene, har vi samlet 11 interessante innledere som alle har solid kompetanse på området rehabilitering, hver på sin måte:

 • Lars R. Ødegård er en sentral person i arbeidet for funksjonshemmede i mange år, også politiker i Nannestad og nå seniorrådgiver i Norges Handikapforbund
 • Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU fra 1997. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming i skjæringspunktet mot politikk dr. polit.
 • Thorgeir Hernes er av profesjon psykolog og har vært en sentral person i utformingen av stortingsmeldinger og velferdsprogrammer. Arbeider i dag i Kunnskapsstaben i Arbeids- og Velferdsdirektoratet
 • Stefan Heggelund er stortingsrepresentant for Høyre (Oslo) siden 2013. Han er medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomité og leder av Høyres Velferdsutvalg. Han er også kårett som en av landets fremste kommunikasjonstalenter
 • Angelica Kjos, opprinnelig flyktning fra Irak med en historie som rusmisbruker. I dag er hun foredragsholder og artist og arbeider som erfaringskonsulent i Aberia Healthcare
 • Kenneth Arctander Johansen, med en historie som rusmisbruker, arbeider nå som informasjonsansvarlig i RIO (Rusmisbrukernes organisasjon) og er dr. gradsstudent ved universitetet i Ghent
 • Synne Lerhol er generalsekretær i Unge Funksjonshemmede som er landssammenslutningen av ungdomsorganisasjonene for funksjonshemmede
 • Sandra Langkaas Søgnen er utdannet adjunkt og er leder for HLFU i Telemark og har også selv et hørselstap og er også medlem av Mental Helse Ungdom
 • Kari Kjønnaas Kjos er stortingsrepresentant for Fr.p. siden 2005 (Akershus) og leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité. Tidligere arbeidsbakgrunn fra bl.a. barnehage og som sekretær
 • Rigmor Aasrud er stortingsrepresentant for Ap siden 2009 (Oppland), har vært statsråd i flere departementer, bl.a. Arbeidsdepartementet og nå medlem av Arbeids- og sosialkomitéen
 • Ketil Kjenseth er stortingsrepresentant for V (Oppland) siden 2013, har bakgrunn som lærer og diplomøkonom og er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomitéKonferanseavgift for medlemmer av RI Norge: kr. 1000,-
  For ikke-medlemmer: kr. 1500,-Påmelding skjer via: https://ri-norge.no
  eller ved e-post til: info@ri-norge.noPåmeldingsfrist er 25. april 2017Velkommen til en spennende konferanse!

  Med vennlig hilsen
  PER BRANNSTEN
  Styreleder

09.30: Registering og kaffe/te

10.00: Velkommen og bakgrunn for programmet:
Per Brannsten, Leder RI Norge

10.10: Hvordan kan vi inkludere alle i yrkesaktiv alder i arbeidslivet?
Innlederne belyser paradokser i velferdssystemet. Spørsmål og debatt.
Innledere:
Lars R. Ødegård, seniorrådgiver i Norges Handikapforbund
Jan Tøssebro, dr. polit. og professor i sosialt arbeid, NTNU Trondheim
Thorgeir Hernes, psykolog, Kunnskapsstaben i Arbeids- og  Velferdsdirektoratet

11.45: Hvordan skape et mer samhandlende velferdssystem?
Innleder: Stefan Heggelund (H), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen og
leder av Høyres Velferdsutvalg

12.30: Lunsj

13.45: I hvilken grad preger silotenkning vs. helhetstenkning og ressursfokus dagens rehabiliteringstilbud?
Innlegg fra:
Angelica Kjos, artist og erfaringskonsulent i Aberia Healthcare
Kenneth Arctander Johansen, informasjonsansvarlig i RIO
(Rusmisbrukernes organisasjon) og dr.gradsstudent
Synne Lerhol, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede
Sandra Langkaas Søgnen, lærer og leder for HLFU i Telemark

14.40: Pause og summing mellom deltakerne

14:50: Hvilke utfordringer ser du knyttet til inkludering i arbeids- og samfunnsliv og hvilke løsninger ser ditt parti for seg?
Paneldebatt med sentrale politikere på velferdsområdet:

Kari Kjønnaas Kjos (FrP), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité
Rigmor Aasrud (A), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen
Ketil Kjenseth (V), medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité
Stefan Heggelund (H), medlem av Arbeids- og sosialkomitéen og leder av Høyres Velferdsutvalg
Debattleder: Jan Monsbakken, Past President i RI Global

15.50: Avslutning

16.00: Takk for i dag!