Bli med som pådriver for rehabilitering i Norge, og bli samtidig med i et internasjonalt nettverk som jobber for rehabilitering.

Vervebrosjyre 2018