Kvotering som virkemiddel?

Kvotering er høyst omdiskutert i Norge og i RI sine medlemsorganisasjoner. Det er imidlertid ikke særlig godt kjennskap til hvordan dette faktisk fungerer i de land som praktiserer ulike former for slik kvotering.

Kom og hør erfaringer fra andre land i Europa, presentert av dr. Brigitte van Lierop. Hun har forsket på hvordan landene kan legge til rette for at flere med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid.

Dr. Brigitte van Lierop has been leading a 6th Framework Study in fifteen European countries to optimize strategies to integrate people with disabilities into work. From 2008 – 2012 she led a national program, funded by the Ministry of Social Affairs and Welfare, on increasing labour market chances for youngsters with a disability. Last year she supported the National Ministries in the practical application of becoming an Inclusive Workplace. Dr. van Lierop works as private researcher, consultant and trainer for large private companies and public service providers, she has an honourable position at Maastricht University.

Vi gjør oppmerksom på at van Lierops innlegg vil bli holdt på engelsk.

Program 29. mai 2018

Tid: 29. mai 2018 kl 10:00 – 15:30

Påmelding

Sted: NAVs lokaler i Økernveien 96. T bane 5, Vestli til Hasle stasjon.

Pris: Kr 750,- /kr 1000,- for medlemmer/ikke-medlemmer i RI Norge.