Styret i RI Norge

Styret

Valgkomite:

    • Torill Bjørnsen, NAV
    • Tormod Mjåseth, Sohr

       

Revisor:

  • Lytomt Revisjon A/S