Styret og Administrasjon

Styret

Valgkomite:

  • Jan Arne Monsbakken, NKS Kløverinstitusjonene
  • Svein Kostveit, AIR, Rauland
  • Torill Bjørnsen, NAV

Revisor:

 • Lytomt Revisjon A/S

Administrasjon:

  • Sekretær Arild Furuseth, RI Norge (Godthaab Helse og Rehabilitering).
   info@ri-norge.no, tlf. 905 40 282.
  • Kontonummer er: 1607.80.01333