Strategi plan for RI-Norge

Les mer

RI Norge arrangerer 7. april 2016 i AUs lokaler i Sannergata. 2 i Oslo konferansen

REHABILITERING I KOMMUNENE, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Programmet er på det nærmeste klart og vil inneholde innledere både fra regjeringen, samfunnsforskning, funksjonshemmedes organisasjoner og kommunene.

Hold av datoen 7. april 2016!

Dette er et innlegg produsert i februar 2019